MagazínBezpečné grilovanie

Mnohí bezpochyby radi grilujú, ale málokto sa zaoberá tým, ako grilovať bezpečne. A to sa týka od samotnej prípravy grilu, pr priebehu grilovania, manipuláciu s palivami až po ukončení grilovania a upratovanie potrebných propriet.

25.4.2017
 
Mnohí bezpochyby radi grilujú, ale málokto sa zaoberá tým, ako grilovať bezpečne. A to sa týka od samotnej prípravy grilu, pr priebehu grilovania, manipuláciu s palivami až po ukončení grilovania a upratovanie potrebných propriet.
 

Bezpečný gril

Či už grilujeme na grile elektrickom, plynovom alebo na grile na drevené uhlie. Je vhodné, aby bol gril od certifikovaného výrobcu. Tiež je nutné zaistiť vhodné miesto pre ustavenie grilu. Gril by mal byť riadne zmontovaný a stabilne ustanovený na nehorľavom podklade a mal byť v dostatočnej vzdialenosti od horľavých látok. Je vhodné mať pri mieste, kde radi grilujeme hasiaci prístroj. V prípade, že ho nemáme, zvážme iný spôsob protipožiarnej ochrany.
 

Grilovanie v uzavretých priestoroch

Grilovanie v uzavretých priestoroch, je možné po splnení nutné podmienky. A tou je použitie elektrického grilu. Iba s elektrickým grilom možné pripravovať pokrmy takmer v akomkoľvek prostredí, kuchyňou počínajúc a balkónom či otvorenú pergolou končiac. Plynový gril a gril na drevené uhlie alebo brikety je pre uzavreté priestory veľmi nebezpečný a preto ho používame len na vhodnom mieste v exteriéri.
 

Na čo dbať počas grilovania

Môže to vyzerať ako nedôležité, ale je dobré venovať pozornosť aj vlastnému oblečenie, ak obsluhujeme gril. Je nevhodné mať na sebe oblečenie z umelých vlákien. Je dobré mať pri príprave pokrmov na grile zásteru. Nielen, že si pomocou zástery ochránime oblečenie od prípadných mastných škvŕn, môže nás ochrániť aj pred väčšími pohromami. Za samozrejmé platí, že uvidím deti a domácich miláčikov, aby sa zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od grilu.
 

Ako bezpečne zapáliť palivo v grile na drevené uhlie

Pre zapálenie drevených brikiet, dreva alebo dreveného uhlia, sú vhodné prírodné materiály. Trebárs triesky z dreva. Tie spolu s novinami zaistí dostatočný žiar k podpálenie paliva v grile. Ak chceme použiť podpaľovač, používajme, tie certifikované a teda bezpečné. V žiadnom prípade gril na pevné palivá nepodpalujme pomocou benzínu alebo liehu.
 

Tip:

Pre obsluhu grilu majme pripravené v blízkosti grilu príslušenstva, náradia a rukavice. Ak je akýkoľvek gril v prevádzke, už sa s ním nesmie manipulovať. A z fyziky si iste všetci dobre pamätajú, že plamene vychádzajúce z plynového grilu alebo horiaci tuk nemožno hasiť pomocou vody. Po grilovaní, je vhodné nechať prístroj dostatočne vychladiť a potom ho vyčistiť. U plynového grilu nezabudnite na uzavretie prívodu plynu, prívod elektrického grilu vyberte zo zásuvky.