MagazínČistá voda v bazéne pomocou chlórových prípravkov

Dezinfekcia pomocou chlóru, čiže chlórovanie, je najbežnejší spôsob dezinfekcie vody v bazénoch. Princíp spočíva jednoducho v dodaní chlóru do vody. Reakciou chlóru s vodou vznikne kyselina chlórna, ktorá narúša enzýmy aj bunkovej steny organických látok. Jej sila je potom závislá na hodnote pH vody. Je teda naviac nutné, v bazénoch regulovať pH.

31.3.2017

Dezinfekcia pomocou chlóru, čiže chlórovanie, je najbežnejší spôsob dezinfekcie vody v bazénoch. Princíp spočíva jednoducho v dodaní chlóru do vody. Reakciou chlóru s vodou vznikne kyselina chlórna, ktorá narúša enzýmy aj bunkovej steny organických látok. Jej sila je potom závislá na hodnote pH vody. Je teda naviac nutné, v bazénoch regulovať pH.
 

 

pH bazénovej vody

Odporúčaná hodnota pH je 7,2 - 7,6. Pri poklese pH sa vytvára plynný chlór, ktorý dráždi pokožku, oči, ale i vybavenie bazéna. Pri zvýšení pH vody, sa voda v bazéne zakaľuje, chlór má nižšiu dezinfekčné účinky a navyše dráždi oči.
 

Odporúčané množstvo chlóru

V bazéne je doporučované množstvo voľného chlóru okolo 0,3 až 0,6 mg / l a viazaného chlóru maximálne 0,3 mg / l. Hodnotu viazaného chlóru možno znížiť pridaním vody, UV žiarením alebo superchlorací. To je spôsob, kedy do bazénovej vody pridáme vysoké množstvo chlóru (10x viac, než je chlóru viazaného), potom dochádza k premene viazaného chlóru späť na voľný.
 

Dávkovanie chlóru pomocou plynného chlóru

Reakciou plynného chlóru s vodou vznikne kyselina chlórna. Ale ako vedľajší produkt vzniká aj kyselina chlorovodíková. Kyselina chlorovodíková potom znižuje pH vody. Je teda nutné dodávať do vody prípravok pre zvýšenie pH. pH zvýšime pomocou hydroxidu sodného alebo granulovaného uhličitanu sodného. Tento spôsob sa využíva pri veľkých bazénov.
 

Dávkovanie chlóru pomocou chlórnanu sodného

Je vhodné pre bežné záhradné bazény. Reakciou chlórnanu sodného s vodou vzniká opäť kyselina chlórna, ale vedľajším produktom je chlórnan sodný, ktorý pH vody zvyšuje. Je teda potrebné pH znížiť, a to pomocou kyseliny sírovej alebo granulovaného hydrogénsíranu sodného.
 

Meranie chlóru v bazénovej vode

Nie je nutné merať chlór vo vode v bazéne, stačí, keď zmeriame redox potenciál, čiže oxidačno redukčný potenciál vody. Odporúčaná hodnota pre bazény je 700mV až 770mV. Meriame ho pomocou sondy. Tá ukáže, aký je pomer medzi látkami oxidujúcimi (dezinfekčnými) a redukujúcimi (nečistotami). Redox potenciál ukazuje, či dezinfekcia funguje správne. Redox zvyšujeme pridaním chlóru, vločkovača aj zvýšením výkonu filtračného zariadenia.