MagazínNapúšťanie vody do bazéna

Napúšťanie vody do bazéna sa môže zdať úplne jednoduché, ale ak si predstavíme, koľko m³ vody sa zmestí do priemerného, ​​záhradného bazéna, je nutné sa nad touto problematikou zamyslieť.

20.4.2017
 
Napúšťanie vody do bazéna sa môže zdať úplne jednoduché, ale ak si predstavíme, koľko m³ vody sa zmestí do priemerného, ​​záhradného bazéna, je nutné sa nad touto problematikou zamyslieť.
 

Napúšťanie vody z vodovodného poriadku

Ide zrejme o najbežnejší spôsob. Navyše je pravdepodobné, že začatie letnej, kúpacej sezóny si naplánuje mnoho užívateľov rovnako a hromadné napúšťanie bazénov predstavuje pre vodohospodárov záťaž. Nárazové, zvýšené odbery pitnej vody môžu mať za následok zvýšenie koncentrácie niektorých bežne prítomných prvkov vo vode. Ďalej môže dochádzať k poklesu tlaku vo vodovodnom poriadku. Je tiež potrebné brať do úvahy, že používateľ zaplatí nielen cenu za vodu (vodné), ale aj stočné, podľa tarify.
 

Asistované napúšťanie bazéna

Aby sa predchádzalo problémom, ktoré môžu vznikať pri napúšťaní bazénov. Ponúkajú vodárenskej spoločnosti, tzv. Asistovanej napúšťanie bazénov. Výhodou je, že bazén je možné napustiť rýchlejšie ako z vodovodného poriadku. Mohlo by sa zdať, že asistovanej napúšťanie bazéna je výhodnejšie, aj z dôvodu, že zákazník hradí iba cenu vodného, ​​avšak, je potreba započítať náklady na dopravu a stočné. A razom hradí zákazník takmer o 100% vyššiu cenu ako pri napúšťaní z vodovodného poriadku.
 

Iné vodné zdroje

Ak máme vlastnú studňu, môžeme použiť aj vlastné zdroje. Môžeme tým získať, avšak s ohľadom na lokalitu, vcelku kvalitnú vodu. Studničná voda však býva veľmi tvrdá a tú je potom nutné následne chemicky upravovať. Aj v tomto prípade sa teda nevyhneme finančnému zaťaženiu.
 

Kvalita napustenej vody

Aj keď sme napustili do bazéna krištáľovo, čistú vodu, je nutné ju bazénovú filtráciou a tiež chemicky upraviť. Musíme teda najprv zmerať a upraviť pH vody a ďalej postupovať podľa dezinfekčného systému daného bazéna. A upraviť vodu následne pomocou chlóru, soľou alebo UV žiareniu.