MagazínPoistenie garáže

Chcete byť chránení proti škodám, ktoré vzniknú v súvislosti s vašou garážou? Poistenie garáže je jednou z ciest, ako mať pokojný spánok. Aké sú možnosti, cesty a ceny danej ochrany?

Chcete byť chránení proti škodám, ktoré vzniknú v súvislosti s vašou garážou? Poistenie garáže je jednou z ciest, ako mať pokojný spánok. Aké sú možnosti, cesty a ceny danej ochrany?

Kedy je potrebné poistenie garáže zriadiť?


Ide o poistenie dobrovoľné a tak je treba v prvom rade spomenúť, že je dobré ho dojednať vždy, keď chceme mať ochranu proti rizikám, ktoré môžu nastať.


Pred akými rizikami poistenie chráni?

Pokiaľ ide o komplexné poistenie garáže, je možné danú ochranu rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Prvá je spojená so stavbou. Sú tak hradené škody, ktoré by na nej vznikli napríklad v súvislosti s prírodným živlom, alebo iným poškodením. Druhá oblasť poistky sa už vzťahuje na vnútorný priestor garáže ako takej. To znamená, že pod ochranou môže byť napríklad:

  • automobil
  • bicykel a akékoľvek ďalšie uložené vybavenie a materiály

Správna poistka zahŕňa riziká, ako sú krádeže, tak aj možné poškodenie požiarom, povodňami


Kde poistku dojednať?

Nie je to nič zložité. Poisťovní je na trhu viac než dosť a poistenie garáže ponúka väčšina. Poistenie môžete dojednať napríklad online, na pobočke, rovnako tak je možné pozvať si obchodného zástupcu domov a vyhotoviť s ním zmluvu osobne. Záleží teda na tom, aké možnosti z hľadiska jednoduchosti a rýchlosti dáte prednosť.