MagazínRenovujeme detský hrací domček

Máme už dlhšiu dobu hrací domček pre deti, ale ten už je odretý a zanedbaný? Občas dokonca hrozí, že sa dieťaťu môže zadrieť trieska. Tak v tomto prípade je čas na okamžitú renováciu domčeku. Drevo je prirodzene krásnym materiálom, ale pôsobením klimatických zmien býva zaťažované a narušované, je preto potrebné venovať mu kvalitné údržbu, najmä ak sú užívateľmi stavby deti.

12.5.2017
 
Máme už dlhšiu dobu hrací domček pre deti, ale ten už je odretý a zanedbaný? Občas dokonca hrozí, že sa dieťaťu môže zadrieť trieska. Tak v tomto prípade je čas na okamžitú renováciu domčeku. Drevo je prirodzene krásnym materiálom, ale pôsobením klimatických zmien býva zaťažované a narušované, je preto potrebné venovať mu kvalitné údržbu, najmä ak sú užívateľmi stavby deti.
 

 

Dôvody renovácie dreva

Drevené hracie domčeky, ale aj pergoly, altánky, terasy a ploty sú zaťažené nielen pôsobením slnka, ale aj vlhkosťou, plesňami a rôznymi škodcami. Ak sa v nich chceme cítiť príjemne, tak ich musíme pred týmito vonkajšími vplyvmi chrániť, čo činíme najčastejšie pomocou náterov.
 

Kedy začať s renováciou dreva?

Všeobecne možno povedať, že oprava by mala prísť v čase, kedy je narušený len povrchový náter dreva. Ak vplyvom okolia začína podliehať aj samotné drevo, je mnohokrát už neskoro a je ohrozená bezpečnosť detí. V takom prípade stojí za zváženie, či zničený hrací domček nevymeniť za nový, pre naše dieťa bezpečnejšie. Na trhu je rad skutočne veľmi vydarených drevených stavebníc.
 

Postup práce

Z povrchu dreva odstránime nečistoty, prach a mastnotu, ideálne obrúsime starý náter, očistíme a vysušíme. Ďalším krokom je penetrácia. Penetrácia by mala vsiaknuť do dreva. Po penetrácii použijeme lazúrovací náter. Najvhodnejšie sú tenkovrstvové lazúry. Ak chceme použiť krycí náter, ktorý prekryje aj textúru dreva je nutné použiť náter vhodný do exteriéru. Musí byť dostatočne pružný a odolný, aby odolával klimatickým zmenám. V tomto prípade vytvoríme radšej niekoľko veľmi tenkých vrstiev než jednu veľkú vrstvu náteru. Prácu zakončíme použitím laku do exteriéru.
 

Tipy:

K náterom pristupujeme ideálne za bezvetria, aby sa nám do náteru nedostali nežiaduce nečistoty. Každú vrstvu náteru necháme dostatočne dlhú dobu preschnúť, tým zvýšime ich funkciu a trvanlivosť. Vždy dbajme, aby náterové prípravky boli netoxické, pretože upravujeme drevený domček pre deti.