MagazínRozdiel medzi štiepkovačom a drvičom vetví

Pri jarnom orezu stromčekov sa nám nahromadí veľa vetiev, ktoré síce môžeme odviezť do zberného dvora, ale oveľa efektívnejšie je, tieto vetvy spracovať a opätovne ich na záhrade využiť.

3.4.2017

Pri jarnom orezu stromčekov sa nám nahromadí veľa vetiev, ktoré síce môžeme odviezť do zberného dvora, ale oveľa efektívnejšie je, tieto vetvy spracovať a opätovne ich na záhrade využiť.
 

Chceme vetvy štiepiť alebo drviť?

Štiepkovanie a drvenie konárov sú dva rozdielne pojmy, hoci ich mnohí zamieňajú alebo zmiešavajú. Ale každý z týchto strojov je rozdielny, ako svojou technológiou, tak aj výsledkom spracovania dreva.
 

Drvičky dreva

Drvičky si pomocou rotujúcich nožov poradí aj s čerstvými vetvami, ktoré rozdrví na drobné časti. Tie potom môžeme použiť do kompostu alebo na mulčovanie záhonov. Na trhu je značné množstvo druhov a typov drvičiek konárov a pri ich výbere by sme sa nemali riadiť len cenou. Veľmi dôležitá je stabilita a bezpečnosť stroja, výkon motora aj priemerná hrúbka spracovávaných konárov. Je dobré zhotovovať stroj, ktorý má možnosť drviacej nože vymeniť.
 

Nevýhoda drvičiek na drevo

Tieto stroje sú hlučnejšie a nie je dobré vkladať medzi nože drvičky vetvy silou, môže dôjsť k ich zahlteniu, čím sa zaťažuje motor stroja. Pri vkladaní vetví do stroja vetvy vibrujú, čo vyžaduje určitú šikovnosť. Pre zaistenie bezpečnosti je dobré používať ochranné pracovné prostriedky - okuliare a rukavice.
 

Štiepkovače

Sú výborným pomocníkom pre tých, ktorí chcú spracované drevo použiť na kúrenie. Na rozdiel od drvičiek pracujú štiepkovača s ozubeným kolesom, ktoré sa na jednej strane pritláča ku kovovej doske a tým štípe vetva na malé kúsky, ktorých veľkosť závisí, na priemeru štiepané vetvy. Štiepkovač nemá obrátky ako drvič, ale pomocou súkolia vťahuje vetvy dovnútra.
 

Nevýhoda štiepkovača

Štiepkovače si často nedokážu poradiť s čerstvými vetvami, preto sa odporúča vetvy do štěpkovačky nechať určitú dobu preschnúť. Rovnako ako pri práci s drvička dbáme na používanie ochranných pracovných prostriedkov, okuliarov a rukavíc.
 

Výber štiepkovača

Pri výbere štiepkovača je dobré myslieť možnosť spätného chodu stroja. Je dobré mať tiež možnosť regulovať prítlak ozubeného valca na dosku. Zberný vak alebo nádoba tiež zvýši komfort práce.