MagazínS prípravou dreva nám pomôže štiepkovač alebo drvič konárov

Pri príprave palivového dreva sa nahromadí veľa vetiev, ktoré môžeme efektívne a ľahko spracovať a ďalej ich využiť. Či už na záhrade alebo s nimi "len zakúrime". Je však potrebné rozhodnúť sa či chceme vetvy štěpkovať či drviť. Je zrejmé, že v týchto pojmoch je rozdiel a napriek tomu sú štiepkovače a drviče konárov často zamieňať. Pritom je každý z týchto strojov rozdielny vlastnou technológiou aj výsledkom spracovania dreva.

4.9.2017
 
Pri príprave palivového dreva sa nahromadí veľa vetiev, ktoré môžeme efektívne a ľahko spracovať a ďalej ich využiť. Či už na záhrade alebo s nimi "len zakúrime". Je však potrebné rozhodnúť sa či chceme vetvy štěpkovať či drviť. Je zrejmé, že v týchto pojmoch je rozdiel a napriek tomu sú štiepkovače a drviče konárov často zamieňať. Pritom je každý z týchto strojov rozdielny vlastnou technológiou aj výsledkom spracovania dreva.
 

Drvič vetví

Drvička využíva prácu rotujúcich nožov, ktoré aj čerstvé konáre dokážu rozdrviť na veľmi drobné časti. Nadrceným vetvami potom možno obohatiť kompost alebo ich využiť pri mulčovanie záhonov. Pri výbere drviče konárov je vhodné zamerať sa predovšetkým na stabilitu stroja, na výkon motora a hrúbku spracovávaných konárov. Je vhodnejšie zaobstarať si stroj s možnosťou výmeny drviacich nožov.


Šťiepkovač vetví

Štiepkovač nepracuje s drviacimi nožmi, ale drevo spracováva pomocou ozubeného kolesa. Vetva je vťahovaná pomocou súkolia zvonka a ozubeným kolesom je pritláčaná ku kovovej doske. Tým je rozštiepa na malé kúsky. Veľkosť naštípaných kúskov je závislá na priemere štiepané vetvy. Štiepka nájdu svoje využitie na záhrade, ale najmä pri kúrení.
 


Rozdiely

Drvička na drevo je hlučnejšia než štiepkovač. Avšak drvička si poradí s čerstvými aj suchými vetvami. Štiepkovač si mnohokrát s čerstvými vetvami ľahko neporadí a je vhodnejšie vetvy pred spracovaním vo štiepkovaču nechať preschnúť. Do štiepkovače ani drviča nie je vhodné vtláčať vetvy silou, pretože sa tým veľmi zaťažuje motor. Navyše vkladanie konárov do stroja vyžaduje určitú zručnosť, pretože konáre pri vkladaní vibrujú. Samozrejmosťou je pri práci využívať ochranné pracovné prostriedky.


Odporúčanie

Po spracovaní dreva je vhodné myslieť aj na uskladnenie štiepky či nadrcených kúskov dreva. Ak je po nadrvení použijeme v kompostéri alebo na mulčovanie ale ak ich chceme uskladniť, musíme nájsť vhodné suché a vetrané miesto. Je dobré je aj občasne prehrabať, aby nesplesniveli.