MagazínStarostlivosť o trávnatú plochu

Ak chceme, aby trávnik prospieval, je nutné sa mu čas od času venovať. Táto starostlivosť však nepredstavuje len pravidelný zostrih trávnych stebiel. Ich zavlažovanie a hnojenie. Trávnik je pekný len v prípade, že nie je udupaný machy a burinou. Kvalitný trávnik totiž nespoznáme pohľadom, ale tým, ako sa po ňom prejdeme bosou nohou.

21.4.2017
 
Ak chceme, aby trávnik prospieval, je nutné sa mu čas od času venovať. Táto starostlivosť však nepredstavuje len pravidelný zostrih trávnych stebiel. Ich zavlažovanie a hnojenie. Trávnik je pekný len v prípade, že nie je udupaný machy a burinou. Kvalitný trávnik totiž nespoznáme pohľadom, ale tým, ako sa po ňom prejdeme bosou nohou.
 

 

Ako na zamechovaný a zaburinený trávnik

Trávnik plný machu a buriny sa dusí. A trávne steblá, aby prospievala žiaducim spôsobom, potrebujú mať dostatok kyslíka. Jeho prevzdušnenie dosiahneme pomocou veritukátoru čiže prevzdušňovača. Vertikutátor je prístroj pomocou ktorého narežeme trávny drn a tým uvoľníme miesto pre nové, zdravá steblá. Narezanie narušíme machy a burinu, ktoré po vertikutácii vyhrabeme.
 

Je nutné prevzdušniť každý trávnik

V prípade, že sme založili nový trávnik, sú trávne steblá veľmi krehká a jemná a vertikutátor ich môže ľahko poničiť, pretože ešte nie sú dostatočne zakorenená. Preto je vhodné prevzdušňovať trávnik, ktorý máme založený aspoň 2 roky. Inak možno vertikutovať akýkoľvek trávnik, ideálne na jar a na jeseň.
 

Ako správne trávnik prevzdušniť

Pred samotným použitím vertikutátora je vhodné trávne steblá zrezať na 2 až 4 cm. Trávnik prevzdušňujeme, len išli sucho. Trávny drn je vhodné narezať do cca 3 mm. Ak vertikutujeme trávnik pravidelne možno vykonať prevzdušnenie len v dvoch smeroch. Najprv v jednom smere a potom kolmo k predchádzajúcemu smeru. Ak sme trávnik ešte nevertikutovali vykonáme ešte rez diagonálne.
 

Čo nasleduje po prevzdušnenie trávniku

Po vertikutácii a vyhrabanie mechových a plevelnatých častí, veľakrát zostanú na ploche miesta, kde chýba trávny porast. Tie, je vhodné osiať kvalitným trávnym semenom a následne je hojne zavlažiť. Po dokončení vertikutácie musí mať trávnik čas zregenerovať a preto je vhodné ho adekvátne prihnojiť.