VIP referencie

Spracovanie osobných údajov

 

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dáva súhlas, aby spoločnosť Hobbytec CZ s.r.o., so sídlom U Remízku 187, 251 62 Tehovec, IČO: 29217253, zapísaná vo verejnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložke 166857 (ďalej len "Správca") v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo, adresu. Spomínané osobné údaje spracovávame na účely archivácia objednávok a marketingové účely a Správca ich bude spracovávať 3 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email na adresu info@hobbytec.cz alebo list na adresu spoločnosti U Remízku 187, 251 62 Tehovec.

Osobné údaje, ku ktorých spracovanie ste udelili svoj súhlas, môžu pre Správca spracovávať aj títo spracovatelia:

- Obchodná spoločnosť Shean s.r.o., so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne v oddiele C, vložke 48866, ako poskytovateľ marketingových služieb a správca webu.

- Obchodná spoločnosť Heureka Shopping s.r.o.., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 Karlín, IČ 02387727, zapísaná vo verejnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložke 218977, ako poskytovateľ marketingových služieb.

- Obchodná spoločnosť Seznam.cz a.s., so sídlom Radlická 3294/10 Praha 5, 150 00, IČ 26168685, zapísaná vo verejnom registri vedenom mestským súdom v Prahe v oddiele B, vložke 6493 , ako poskytovateľ marketingových služieb.

- Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby zatiaľ Správca nevyužíva.

Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosť o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.