Typový projekt rodinného domu

Stávka na istotu

Pri stavbe domu sa rozhodne nezaobídete bez kompletnej projektovej dokumentácie, ktorá je pripravená pre realizáciu stavby a obsahuje všetko, bez čoho si proste prvýkrát do zeme "nekopnete". Naše typové projekty dodávame v nadštandardnej kvalite hneď v piatich paré (vyhotoveniach). Ku všetkému sú vytlačené vodostály, takže ani slzy radosti či chvíľkové stavebníckej depresie projektu neublíži.


Typové projekty rodinných domov obsahujú:
 • stavebné a architektonické riešenie
 • technickú správu s popisom členenie domu a využitím jednotlivých miestností
 • technické ukazovatele (rozmery, plochy)
 • technické riešenie všetkých konštrukcií
 • technickú špecifikáciu materiálov
 • riešenie stropnej konštrukcie, schodiská a strechy
 • izolácie - proti vode, tepelné, zvukové a radónové
 • špecifikáciu drevených prvkov
 • projekt architektúry a statiky
 • požiarne správu
 • projekty remesiel tj. elektroinštalácie, zdravotechnických inštalácií a vykurovanie

Ani stavba vás nemusí pripraviť o pokojný spánok - s kvalitnými projektmi eliminujete katastrofické scenáre
Technické riešenie všetkých konštrukcií je v projektoch od nás doslova podrobne rozpitvané z dôvodu dodržania obvyklých štandardov a zachovanie dlhodobej funkčnosti. Technická správa obsahuje materiálovú špecifikáciu podláh a sú v nej podrobne nadefinované všetky úpravy povrchov. Nechýba ani kalkulácie spotrieb materiálov pre rôzne varianty striech a krytiny a tiež rozpočet muriva. V kombinácii s výkazom výmer sa jedná o vašu účinnú zbraň proti nepoctivým obchodníkom.

Výkresy obsahujú štandardné informácie predpísané vyhláškou 499/2006 Zb. v znení novely č. 62/2013 Zb. o dokumentácii stavieb. Každý má navyše definíciu okrajových podmienok použitia, napríklad pre typy základových pôd.

Predchádzame problémom - riešime i detaily
Nezabúdajme ani tie najmenšie podrobnosti, a to ani v pôdorysoch. V pôdorysoch podlaží pamätáme na každý detail. Príkladom môžu byť nehorľavej úpravy v okolí krbu a presné špecifikácie komínového prieduchu. Aj tie sú niekoľkonásobne otestované praxou a užívaním. Vo výkresoch pamätáme na koordinované polohy jednotlivých konštrukcií a zariadení.
Technická správa obsahuje navyše opis stavebných rezov, ktoré dopĺňajú grafické informácie o skladbách vrstiev strechy a podláh.


Konštrukčné detaily, ktoré máme vyriešené:
 • napojenie strechy na obvodové steny
 • uloženie stropov a prekladov nad otvormi okien
 • uloženie dverí vrátane vyriešenia tepelných mostov s tepelnoizolačnými materiálmi

Detailne sú pripravené tiež:
 • výkresy pôdorysov a rezov
 • podrobné výpisy stolárskych a zámočníckych výrobkov
 • klampiarske výrobky

Pre lepšiu predstavu sú všetky výpisy doplnené grafickým znázornením jednotlivých výrobkov. Nechýba ani technické a ortogonálne (kolmé) pohľady s rozčlenením plôch jednotlivých fasád a ich štruktúrou.

Statiku a požiarno-bezpečnostné riešenie rozhodne nepodceňujeme
Časť nazvaná stavebno-konštrukčné riešenie obsahuje predovšetkým statické a požiarno-bezpečnostné riešenie stavby. Statické výpočty sú nevyhnutné pre bezpečné užívanie domu. Dokumentácia je opäť podrobná, takže stavebník ľahko odhadne presné náklady na stavbu.

Premyslené spracovanie profesií zaručí kvalitu pri stavbe
Všetky časti sú spracované tak podrobne, že môžu byť jednotlivé rozvody a technologické zariadenia hneď realizované. Všetkej dokumentácie jednotlivých technológií sú koordinované, aby nedošlo pri realizácii k nežiaducemu pretnutia niektorých rozvodov a ich nevzhľadnému a funkčne chybnému prelínanie.ShowroomNajväčšie ukážkové centrum v ČR

Presvedčte sa na vlastné oči

Navštívte najväčšie ukážkové centrá v Českej republike (Říčany u Prahy) a na Slovensku (Prešov a Bratislava) a vyberte si z vystavených produktov ten svoj.

Čaká na vás:

 • Celková plocha ukážkových centier 10 500 m2
 • Tím vyškolených predajcov, ktorí Vám poradia
 • 58 vystavených produktov

HobbytecRodinná firma

 • Na prvom mieste je pre nás spokojný zákazník a kvalitné produkty, ktoré mu prinesú radosť a úžitok.
 • PROFESIONÁLNE MONTÁŽE

  Zaisťujeme montáže našich výrobkov po celej Európe.
 • Dizajn, kvalita, cena

  Naše produkty v sebe kombinujú nadčasové spracovanie, kvalitné materiály a bezkonkurenčnú cenu na trhu.
 • Najväčšie showroomy 

  Vytvorili sme najväčšie ukážkové centrá svojho druhu v ČR a SK. Nájdete nás v Prahe a Prešove.
 • Vlastná výroba

  Pri našej práci sa opierame o vlastnú výrobu. Tá nám umožňuje vytvoriť zákazky úplne na mieru.
 • Najširšia ponuka v Európe

  Klientom ponúkame ucelenú ponuku všetkých dostupných produktov pre dom a záhradu.