Montované domy z DEK panelov

Hlavné výhody Dekpanelů

 • rýchlosť výstavby

  Vďaka presnému opracovanie panelov na plošnom CNC obrábacom centre je následná montáž na stavbe veľmi rýchla. Doba montáže stredne veľkého rodinného domu o dvoch podlažiach trvá len pár dní. Vďaka tejto výhode dochádza k značnej finančnej úspore oproti iným drevostavbám.
  Navyše môže celý dom ísť na jednom aute is krovom! Umiestnenie na základovú dosku prebieha za pomoci hydraulickej ruky priamo z auta, popr. v zložitejšom teréne za pomocou žeriavu.
   
 • variabilita použitia

  DEKPANEL je určený najmä pre nosnú konštrukciu stien rodinných domov, ale je použiteľný aj pre viacpodlažné bytové domy a stavby občianskej vybavenosti s vysokými nárokmi na statickú únosnosť a požiarnu odolnosť.
   
 • Úspora vnitřího obytného priestoru

  DEKPANEL má v porovnaní s murovanými stenami výrazne menšiu hrúbku. Pri rovnakej zastavanej ploche má dom postavený z panelu väčší využiteľný vnútorný priestor. Priemerná úspora je cca 10m2-15m2, čo je v podstate jedna miestnosť navyše.

  Príklad porovnanie RD FastHome 1 z katalógu GServis - pasívne domy pri zachovaní rovnakých vlastností domu a splnenie podmienok pre dotačné titul Zelená úsporám
  konštrukčný systémzastavaná plochaúžitková plocha prízemia
  DEKPANEL 81F s tepelnou izoláciou z šedého polystyrénu hr. 280mm127m2117,6m2
  Wienerberger Porotherm vyplnený tepelným izolantom hr. 500mm127 m2101,9m2
  Pórobetónové tvárnice Ytong s Lambda hr. 500mm127 m2101,9m2
  Vápennopieskové tehly KM Beta s izoláciou z šedého polystyrénu hr. 280mm127m2113, m2

   
 • Vzduchotesnosť obalu budovy

  Panely sa vzduchotesnou úpravou (označnie F) sú opatrené špeciálnou vzduchotesniaca fóliou, ktorá je vložená medzi vrstvy dosiek pri výrobe panelu. Vďaka tomu je fólia chránená pred poškodením počas manipulácie a montáže. Reálna vzduchotesnosť konštrukcia bola doteraz overovaná na mnohých stavbách pasívnych domov s vynikajúcimi výsledkami
   
 • ekologické aspekty      

  DEKPANEL je vyrábané z dreva, ktoré pochádza prevažne z českých lesov. Výroba panelov je koncipovaná s ohľadom na maximalizáciu využitia vstupnej surovín a minimalizáciu odpadu. Pri výrobe sa nepoužíva žiadne lepidlo ani iné chemické prípravky. Výhodou oproti konkurenčným systémom je fakt, že panely si nevyrábame vopred a následne neopracováváme, ale na CNC portálu sú vyskládávána presne podľa zadania, čo šetrí materiál a následne znižuje aj cenu celého panelu.
   
 • statická únosnosť

  Statická únosnosť panelov bola testovaná v skúšobnom laboratóriu s výrobnými výsledkami. Aj pri relatívne malej hrúbke sú masívne drevené panely DEKPANEL veľmi únosné ako pre zvislé, tak pre vodorovné zaťaženie. Architektom a projektantom tak poskytuje značnú voľnosť pri tvorbe domu, kruhové okná alebo rohové okno bez stĺpika? Nie je problém. Pozrite sa, ako sme testovali zaťaženie panelu a jeho pevnosť.
stránka z 0