Reklamácia / Vrátenie tovaru

Je prijaté tovar poškodený

 • Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar.
 • Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo našu spoločnosť, v závislosti od druhu vami vybranej prepravy.
 
 • Slovenská pošta: oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty.
 • PPL: oznámte do 3 pracovných dní na tel. 225 331 500.
 • DPD: oznámte do 2 pracovných dní na tel. 841 700 700.
 • Toptrans: oznámte do 2 pracovných dní na tel. 267 101 601.
 • Gebrüder Weiss: oznámte do 1 pracovného dňa na tel. 296 245 025.

Tovar bol dodaný nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

Všetky reklamácie riešte emailovou korešpondenciou. Pre vybavenie reklamácie nám zašlite email na adresu info@hobbytec.cz a do prílohy priložte nasledujúce:
 
 • doklad o kúpe (faktúra)
 • vyplnený reklamačný list (k stiahnutiu TU )
 • fotodokumentáciu zreteľne preukazujúce dôvod reklamácie

Tovar bol dodaný nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

Všetky reklamácie riešte emailovou korešpondenciou. Pre vybavenie reklamácie nám zašlite email na adresu info@hobbytec.cz a do prílohy priložte nasledujúce:
 
 • doklad o kúpe (faktúra)
 • vyplnený reklamačný list k stiahnutiu TU
 • fotodokumentáciu zreteľne preukazujúce dôvod reklamácie


Ak budete vyzvaní na zaslanie výrobku na servis alebo sklad, tak výrobok do reklamácie odovzdajte čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovať všetky časti a príslušenstvo, ktoré sú potrebné na overenie reklamovanej vady. Odporúčame priložiť:

 • kópiu dokladu o kúpe alebo iný doklad preukazujúci kúpe tovaru
 • popis závady a vaše kontaktné údaje
 

Na darčeky, ktoré sú poskytované bezplatne, nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.
 

Lehota na vybavenie reklamácie
 
 • V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote.
 • V prípade, že nie ste spotrebiteľ, sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.
 • V prípade vrátenia peňazí vám pošleme peniaze na bankový účet. Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je možné.

Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:
 
 • s naším reklamačným oddelením bude dopredu dohodnuté, že tovar dopravíte do najbližšieho autorizovaného servisu na vlastné náklady
 • reklamácie bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a pod.)
 • prostredníctvom kontaktného formulára (položka "Reklamácia") zašlite žiadosť o úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru
 • doložíte výšku nákladov (sken účtenky za poštovné, prepravný list a pod.)
 

Preplatiť možno len náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru. Napr. náklady na poštovné, nie za taxi službu.

neopraviteľná závada

Ak vám v servise povedali, že je tovar neopraviteľný (máte potvrdenie) a že máte doriešiť s predajcom vrátenie peňazí či výmenu za nový kus, zašlite opravný (montážny list) a záručný list prostredníctvom emailu na info@hobbytec.cz . Na základe zaslaných dokumentov bude posúdená oprávnenosť vašej reklamácie, následne vás budeme kontaktovať.
 

Vrátenie tovaru v 14dennní lehote

V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí (postačí odoslať 14. deň lehoty). Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru od predajcu ku kupujúcemu. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 nesie spotrebiteľ pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl. náklady na vrátenie tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
 
 • Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy. 
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie TU
 • Odošlite prosím mailom na info@hobbytec.cz a následne pribaľte k tovaru. 
 • Tovar doručte späť na vlastné náklady na sklad a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 • Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, odporúčame vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemalo niesť známky použitia, malo by byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) As kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť. 
 • Peniaze za tovar a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru z internetového obchodu Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli doručené, alebo podľa dohody zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť všetky vynaložené prostriedky skôr, než mu kupujúci predá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti; tovar nie je kompletný alebo bolo poškodené) je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúce hodnotu nahradiť v peniazoch. Predávajúci je oprávnený započítať sumu predstavujúcu náhradu škody, ktorá mu vznikla užívaním tovaru v rozpore s § 1833, na kúpnu sumu.
 • Ak boli predmetom uzatvorenej zmluvy služby a sa začalo s ich plnením, potom má kupujúci povinnosť uhradiť pomernú časť ceny za spotrebované služby, ak kupujúci od zmluvy odstúpil.
 • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 

Postup vrátenia tovaru v 14dennní lehote

 • Prineste tovar osobne na adrese nášho centrálneho skladu. 
 • Pošlite tovar poštou či prepravnou spoločnosťou na adresu centrálneho skladu:
  Hobbytec CZ sro - Reklamačné oddelenie
  U Mototechny 87 (areál stavebnín Pro-doma)
  251 62 Tehovec
   
 • Pre vybavenie reklamácie je nutné priložiť doklad o kúpe (faktúra) a vyplnené formuláre pre vrátenie tovaru (k stiahnutiu TU ).
Výrobok musí byť čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovať všetky časti a príslušenstvo, ktoré sú potrebné na overenie reklamovanej vady.

ShowroomNajväčšie ukážkové centrum v ČR

Presvedčte sa na vlastné oči

Navštívte najväčšie ukážkové centrá v Českej republike (Říčany u Prahy) a na Slovensku (Prešov a Bratislava) a vyberte si z vystavených produktov ten svoj.

Čaká na vás:

 • Celková plocha ukážkových centier 10 500 m2
 • Tím vyškolených predajcov, ktorí Vám poradia
 • 58 vystavených produktov

HobbytecRodinná firma

 • Na prvom mieste je pre nás spokojný zákazník a kvalitné produkty, ktoré mu prinesú radosť a úžitok.
 • PROFESIONÁLNE MONTÁŽE

  Zaisťujeme montáže našich výrobkov po celej Európe.
 • Dizajn, kvalita, cena

  Naše produkty v sebe kombinujú nadčasové spracovanie, kvalitné materiály a bezkonkurenčnú cenu na trhu.
 • Najväčšie showroomy 

  Vytvorili sme najväčšie ukážkové centrá svojho druhu v ČR a SK. Nájdete nás v Prahe a Prešove.
 • Vlastná výroba

  Pri našej práci sa opierame o vlastnú výrobu. Tá nám umožňuje vytvoriť zákazky úplne na mieru.
 • Najširšia ponuka v Európe

  Klientom ponúkame ucelenú ponuku všetkých dostupných produktov pre dom a záhradu.