MagazínČo nezabudnúť pri plánovaní zimnej záhrady

Zimná záhrada predstavuje malebnú oázu nielen pre rastliny, ale najmä pre majiteľov zimnej záhrady. Aby však záhrada slúžila dobre, je potreba ju predovšetkým veľmi dobre naplánovať, pretože faktorov ovplyvňujúcich chod zimnej záhrady je nemálo.

13.9.2017
 
Zimná záhrada predstavuje malebnú oázu nielen pre rastliny, ale najmä pre majiteľov zimnej záhrady. Aby však záhrada slúžila dobre, je potreba ju predovšetkým veľmi dobre naplánovať, pretože faktorov ovplyvňujúcich chod zimnej záhrady je nemálo.
 

Klíma
 

Klimatická oblasť má významný vplyv na kolísanie teploty mimo zimnej záhrady a to značne ovplyvňuje nielen rast a prospievanie rastlín. Od klimatickej oblasti sa odvíja tiež potreba vykurovania, vetrania či tienenia. Klimatické oblasti sa odlišujú počtom chladných a teplých dní, ale aj počtom zrážok či jasných dní, čo má jednoznačný vplyv na chod záhrady.
 

Orientácia
 

Podobne ako klíma predstavuje významný faktor aj orientácia zimnej záhrady voči svetovým stranám. Záhradu možno samozrejme orientovať na akúkoľvek stranu, ale následne je potreba rešpektovať dôsledky spojené s touto orientáciou.

Tip: celoročné zimné záhrady
 

Východ
 

Orientácia zimnej záhrady na východ znamená, že do priestoru záhrady bude svietiť slnko najmä skoro ráno a okolo poludnia. Východne orientované záhrady teda nie sú ohrozené nadmierou tepla. Ak však bude zvonku okolo záhrady navyše aj zelená bariéra rastlín a stromov, je pravdepodobné, že v takto orientovanej záhrade bude menej svetla a tepla.
 
 

Juh
 

Južne orientované záhrady sú hojne prehrievané slnečnými lúčmi počas celého roka. Preto by mali mať konštrukciu so sklenenou výplňou skôr zvislú, pretože zvislá plocha lepšie odráža slnečné lúče. Navyše je potrebné pri vybavení záhrady pamätať na jej tienenie a kvalitné, najlepšie automatické vetranie. Stojí za zváženie, či južne orientované záhrady neopatřit už z počiatku krytinou s menšou svetelnou priepustnosťou.

Sever
 

Záhrady orientované na sever bývajú po väčšinu dňa skôr zatienené. Preto sa netreba obávať prehriatia slnečnými lúčmi. Je potrebné sústrediť sa skôr na vhodné vykurovanie záhrady a na ideálny sklon stien a strechy, aby zachytávala čo možno najviac slnečného žiarenia.

Tip: lacné zimné záhrady
 

Západ
 

Západne orientované záhrady prehrieva popoludňajšie slnko a rana v nich môžu byť chladnejšie. Za optimálnu orientáciu záhrady možno považovať podľa odborníkov juhozápad alebo juhovýchod. Aj napriek tomu nemožno opomenúť kvalitné vetranie, tienenie a vykurovanie.