MagazínEnergetický systém zimnej záhrady

Zimné záhrady dneška slúži nielen pre pestovanie rastlín a odpočinok. Ak priestor zimnej záhrady naplánujeme efektívne, možno ho úspešne využiť tiež pre zisk energie zo slnečného žiarenia.

12.6.2017
 
Zimné záhrady dneška slúži nielen pre pestovanie rastlín a odpočinok. Ak priestor zimnej záhrady naplánujeme efektívne, možno ho úspešne využiť tiež pre zisk energie zo slnečného žiarenia.
 

 

Pasívny energetický systém

Rovnako ako skleníky na záhradách možno v zimnej záhrade využiť takzvaného skleníkového efektu a tým využiť slnečné žiarenie ako pasívny zdroj energie. Slnečné lúče, ktoré dopadajú na povrch opláštenie zimnej záhrady, ohrievajú nielen presklené povrchy, ale aj vzduch v priestore zimnej záhrady. Sila energetického žiarenie je však priamo úmerná danej ročnej dobe a najmä orientáciu zimné záhrady na svetové strany.
 

Tepelné straty

Zimná záhrada môže slúžiť ako energetický nárazník. Pretože významne ovplyvní tepelné straty obytného priestoru za záhradou. Priestor zimnej záhrady je potom prirodzeným prechodom medzi exteriérom a interiérom a možno pomocou nej dosiahnuť energetického zisku, a to aj v prípade, že sa bude jednať o zimnú záhradu sezónne a teda netemperovanou. V prípade celoročných zimných záhrad sú tieto energetické zisky významnejšie.
 

Všetkého veľa škodí

Ak by zimná záhrada bola bez adekvátneho tienenia a vetrania, nedalo by sa v nej dlhodobo zdržiavať. Preto je vhodné zimnú záhradu zatieniť. To možno prirodzene pomocou vyrastené vegetácie, špeciálne okenné fólie alebo pomocou roliet, markíz alebo žalúzií. Za vhodnejšie potom možno považovať exteriérový typ tienenia. Optimálne je využitie systému automatického čidlá, ktoré bude podľa potreby ovládať vetranie a tiež tienenie zimnej záhrady.
 

Celoročné zimnej záhrady a ich úspornú prevádzku

Aby bola prevádzka temperovanej zimnej záhrady energeticky menej náročný, je vhodné zvoliť pri realizácii dobre izolujúce materiály, ktoré majú možnosť akumulácie tepla. Tiež veľmi záleží na vhodnom začlenenie zimnej záhrady do priestoru domu a jej orientácia na svetovú stranu. V neposlednom rade je dôležité zvoliť nielen kvalitné materiály pre konštrukciu, ale aj izolačné sklá pre opláštenie celoročné zimné záhrady.
 

Realizácia zimnej záhrady

S realizáciou zimnej záhrady by sme sa mali už vo fáze plánovania obrátiť na odborníkov s tradíciou. Za vhodné je využiť možnosť navštívenia ukážkového centra, kde si možno niektoré druhy zimných záhrad prezrieť a zistiť výhody a úskalia daného typu zimnej záhrady.