MagazínKompostovať sa dá takmer všetko

Vieme, že triedenie odpadov má významný vplyv na životné prostredie. A stále viac ľudí triedi odpad z domácností a záhrad, ale stále je málo tých, ktorí triedia a kompostujú bio odpad. A pritom kompostovať môžeme, vo vhodnom kompostéra, aj na sídlisku. Kompostovaním znížime množstvo odpadu až o 40%.

5.5.2017
 
Vieme, že triedenie odpadov má významný vplyv na životné prostredie. A stále viac ľudí triedi odpad z domácností a záhrad, ale stále je málo tých, ktorí triedia a kompostujú bio odpad. A pritom kompostovať môžeme, vo vhodnom kompostéra, aj na sídlisku. Kompostovaním znížime množstvo odpadu až o 40%.
 

 

Čo je kompostovanie?

Ide o rozklad organických zvyškov a jeho premenu na kvalitný materiál, ktorý sa ďalej využíva, ako veľmi výživné hnojivo. Aby však bolo kompostovanie efektívne, je potrebné vedieť, ako a v čom môžeme bio odpad kompostovať.
 
 

Čo možno kompostovať?

Zvyšky z domácnosti - zvyšky ovocia, zeleniny, šupky, škrupiny, podstielka domácich zvierat, lepenka, papierové obrúsky, vreckovky, čajové vrecúška.
Zvyšky zo záhrady - posekanú trávu, lístie, vetvičky, burinu, zvyšky rastlín, piliny, hobliny, kôru stromov, trus bylinožravcov, perie, chlpy vlasy.
 

Čo nekompostuje?

Kosti, zvyšky mäsa, stolný oleje a tuky, rastliny napadnuté chorobami, chemicky ošetrené materiály, popol z uhlia, cigariet, prachové sáčky z vysávača, exkrementy mäsožravých zvierat, časopisy, plasty, kov, sklo, kamene.
 

V čom kompostujeme?

Na trhu je rad kompostérov. Pri zaobstaraní si musíme ujasniť, na aký účel ho využijeme a je dobré poznať výhody a nevýhody rôznych druhov kompostérov.
 

Jednokomorové kompostéry

Medzi výhody jednokomorového kompostéra patrí jednoduchý spôsob plnenia - zhora a odoberanie kompostu - zdola. Je lacný a dostupný pre každého. Jeho nevýhodou je, že je potrebné do neho bio odpad dávať premiešaný a ďalej ho priebežne premiešavať, aby bola zachovaná jeho vzdušnosť, čím sa docieli správneho procesu tlenia. V jednokomorovom kompostéru je nižšia teplota, preto rozkladné procesy trvajú dlhšie.
 

Dvoj a viackomorové kompostéry

Prvá komora sa plní priebežne bio odpad bez nutnosti premiešanie, v druhá komora, umožňuje kvalitný hygienizácia kompostovaného materiálu. Dvoj a viackomorový systém je pre správne kompostovanie ideálne a umožňuje dobrý prístup ku kompostu vo všetkých fázach tlenia.
 

Jedno alebo dvojkomorový, rotačné kompostér

Tento druh kompostéra vyzerá ako veľký uzavretý valec. Je vhodný na miesta, kde by mohol obťažovať zápach vznikajúce pri rozkladných procesoch, napríklad na sídlisko. Bio odpad je v uzavretom kompostéri a pomocou kľuky sa dá priebežne premiešať a tak aj na sídlisku môžeme vyprodukovať kvalitný humus do balkónových kvetináčov a truhlíkov.