MagazínOd rozhodnutia k rýchlemu bývaniu - Časť druhá: stavba domu

Tú ťažšie časť máte za sebou. Získali ste potrebné finančné krytie stavby montovaného domu aj stavebné povolenie. Uzavreli ste zmluvu o dielo, v ktorej sú presné špecifikácie dodávky, termíny realizácií aj reklamačné podmienky a tak nezostáva než začať stavbu.

6.11.2017

Tú ťažšie časť máte za sebou. Získali ste potrebné finančné krytie stavby montovaného domu aj stavebné povolenie. Uzavreli ste zmluvu o dielo, v ktorej sú presné špecifikácie dodávky, termíny realizácií aj reklamačné podmienky a tak nezostáva než začať stavbu.

Montovaný dům BUNGALOV 85 m2Základy domu


Základy alebo tiež spodná stavba montovaného domu . Tá môže byť súčasťou realizácie vami vybranú firmou. Alebo si spodnú stavbu zaistíte sami. Spodná stavbou sa rozumie stavba vrátane všetkých inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrická energia i kanalizácie). Dôležitá je tiež príjazdová komunikácia k pozemku, kde má byť montovaný dom umiestnený. Tá musí byť prístupná pre príchod ťažkej techniky.
 

Všetko je pripravené


Spodná stavba montovaného domu a prípojky sú hotové, komunikácia zjazdná a nastáva čas, kedy je dom pripravovaný vo výrobnej hale, podľa presných špecifikácií dohodnutých medzi realizátorom a vami. Čas výroby je v dĺžke trvania 6 - 8 týždňov. 

Montáž a odovzdanie domu


A konečne nasleduje montáž vami vysnívaného montovaného domu. Dom je umiestnený na váš pozemok a sú v ňom realizované všetky remeselné práce, na ktorých ste sa s realizátorom stavby zmluvne dohodli. Po dokončení prác je dom odovzdaný majiteľovi. Dôležité je nezabudnúť na kolaudáciu montovaného domu. Tá by mala byť riešená už v zmluve o dielo.

 

Kolaudácia


Aby ste mohli montovaný dom obývať, musíte získať kolaudačné súhlas. Bez neho sa nemôžete do domu nasťahovať. V čase, kedy sa stavba vášho domu chýli ku koncu, je potrebné podať písomný súhlas na príslušnom stavebnom úrade. Žiadosť by mala obsahovať vaše meno a číslo stavebného povolenia, prípadne odchýlky od stavebného povolenia. Stavebný úrad má 30 dní na určenie termínu kolaudácie.
 

Čo potrebujete ku kolaudácii


Projekt domu overený stavebným úradom, geodetické zameranie stavby, doklad o vytýčenie stavby, všetky revízne správy elektroinštalácie, plynu, vodovodu, spalinových ciest, hromozvodu aj ústredného kúrenia. Budete potrebovať tiež doklad o použití protiradónovej izolácie, atesty použitých stavebných materiálov, aj protokol o likvidácii odpadov zo stavby, stavebný denník a zoznam odchýlok od stavebného povolenia.