MagazínPrístrešok pre auto a stavebné povolenie

Menej ako 25 m² a nižšia ako 5 m. Taká špecifikácia platí pre prístrešok pre auto, pre ktorý nie je potrebné zriaďovať stavebné povolenie. Avšak pozor. Aj ak spĺňate tieto parametre, návšteve stavebného úradu by ste sa nemali vyhýbať. Ako teda získate zelenú pre výstavbu?

Podľa definície prístrešku pre auto sa zjednodušene ide o stavbu bez obvodových konštrukcií a je určený na konkrétne veci. Dôležité je v tomto smere označenia "stavba", ktoré nám hovorí, že prístrešok podlieha posudzovanie podľa stavebného zákona. Je tomu tak narozdiel od pergoly. Tá sa označuje len ako konštrukcia a povolenia sa na nej nevzťahuje.

Strasti s metre

Pri výstavbe prístrešku pre auto je nutné konať v súlade so stavebným zákonom. Jeho posledná znenie však vychádza v ústrety majiteľom a definuje rozmery, do ktorých nie je zriadenie povolenia nutnosťou. Jedná sa o prístrešok o zastavanej ploche do 25 m² s maximálnou výškou 5 m a jedným nadzemným podlažím. Navyše musí byť podpivničený do hĺbky 3 metrov na pozemku rodinného domu alebo stavby pre rodinnú rekreáciu. Toto sú len základné špecifikácie, ktoré je nutné poznať.
 

Nepodceňte situáciu

Aj keď váš prístrešok spĺňa uvedené kritériá a dostáva sa mu úľavy v oblasti stavebného povolenia, stále je tu nutný súhlas na základe územného rozhodnutia. Bez tohto podpisu nemožno k realizácii pristúpiť. Návšteve úradu sa tak nevyhnete. Jedná sa však o obyčajnú formalitu a nehrozí dlhý schvaľovací proces.

Dve rady na záver

Prí stavbe prístrešku pre auto nezabudnite na pravidlo o minimálnej vzdialenosti dvoch metrov od hraníc pozemku. Vyhnete sa zbytočným prieťahom a prípadne aj narušenie sousedkých vzťahov.

Tým najjednoduchším spôsobom, ako sa zbaviť strastí so stavebnou povolením, je nechať prístrešok realizovať rovno s novostavbou. Pokiaľ ho zahrniete do prvotných plánov, možno všetko vybaviť spoločne pri jednej návšteve úradu.
 

Vyberte si z ponuky prístreškov pre auto