MagazínRealizácia zimnej záhrady

Problémom obyvateľov, najmä veľkých miest, je stály nedostatok blízkeho kontaktu s prírodou. Len málokomu sa pošťastí bývať neďaleko mesta a napriek tomu v blízkosti prírody. Vzťah k prírode má každý v sebe zakorenený viac či menej a pre tých, ktorí prahnú po pravidelnom kontakte s prírodou, môže byť zaujímavým riešením obstaranie celoročnej zimnej záhrady.

1.11.2017 
Problémom obyvateľov, najmä veľkých miest, je stály nedostatok blízkeho kontaktu s prírodou. Len málokomu sa pošťastí bývať neďaleko mesta a napriek tomu v blízkosti prírody. Vzťah k prírode má každý v sebe zakorenený viac či menej a pre tých, ktorí prahnú po pravidelnom kontakte s prírodou, môže byť zaujímavým riešením obstaranie celoročnej zimnej záhrady.

 

Účel zimnej záhrady


Ak sa rozhodnete pre realizáciu zimnej záhrady, je veľmi dôležité si najprv ujasniť jej účel. Záhrady sú realizované ako klasické skleníky, vhodné pre pestovanie rastlín. Alebo ako energetický systém pre možnosť využívania pasívne slnečnej energie. Účel zimné záhrady určuje použitie materiálu konštrukcie, možnosti vykurovania i vetranie.
 
 

Zimná záhrada ako skleník


Ak sa rozhodnete pre skleníkový typ zimnej záhrady, je žiaduce, aby bolo mimo dostatok priestoru, svetla a tepla. Preto by malo do priestoru prenikať dostatočné množstvo slnečných lúčov. Nejedná sa o klasický samostatne stojaci skleník, ale o zimnú záhradu pri stene, kedy jej celkové včlenenie do interiéru je dosť nevhodné, pretože by klímu v zimnej záhrade ovplyvňovalo nežiaducim spôsobom klímu interiéru.

Střídání teplot


Pokiaľ má zimnej záhrada pre pestovanie rastlín vysoký podiel presklených plôch dochádza síce k vysokým tepelným ziskom, ale iba počas dňa. V noci, alebo keď je zamračené, teplota v skleníku začne rýchlo klesať. A tak v lete môže dochádzať k prehrievaniu a v zime k rýchlemu vychladnutiu priestoru, a to rastlinám neprospieva. Z týchto dôvodov je potrebné aj zimnej záhradu skleníkového typu opatriť vhodným tienením a vykurovaním.
 

Cirkulácia vzduchu


Rastliny v zimnej záhrade nebudú prospievať bez dostatočnej cirkulácie vzduchu. Je potrebné počítať s rozdielnou hmotnosťou teplého a studeného vzduchu. Ale aby mohol teplý vzduch stúpať nahor a dochádzalo k dostatočnej cirkulácii vzduchu, musí mať skleníková zimnej záhrada dostatočnú výšku. Rovnako tak je potrebné zabezpečiť privádzanie a odvádzanie vzduchu z priestoru zimnej záhrady.

Tip: zimné záhrady stavebnice


Odporúčanie


Oplatí sa v zimnej záhrade využiť masívnych stavebných prvkov. Medzi tie možno zaradiť stenu domu alebo podlahovú krytinu z keramiky. Tieto materiály sú schopné počas dňa akumulovať teplo, ktoré potom následne postupne uvoľňujú do priestoru a tým nedochádza k tak rýchlemu chladnutia vzduchu v priestore zimnej záhrady.