MagazínSeriál - Zimné záhrady: Faktory ovplyvňujúce stavbu zimnej záhrady

Zimné záhrady sú nielen malebnou oázou pre svojich užívateľov, ale slúži zároveň pre vytváranie vhodnej mikroklímy pre rastliny. Pri stavbe zimnej záhrady je potrebné brať do úvahy materiál konštrukcie, opláštenie, zatienenie, vetranie i vykurovanie. Je však potrebné brať ohľad aj vonkajšie faktory, ktoré funkčnosť záhrady zásadne ovplyvňujú.

6.4.2017

Zimné záhrady sú nielen malebnou oázou pre svojich užívateľov, ale slúži zároveň pre vytváranie vhodnej mikroklímy pre rastliny. Pri stavbe zimnej záhrady je potrebné brať do úvahy materiál konštrukcie, opláštenie, zatienenie, vetranie i vykurovanie. Je však potrebné brať ohľad aj vonkajšie faktory, ktoré funkčnosť záhrady zásadne ovplyvňujú.
 

 

Klimatická oblasť, kde je zimná záhrada umiestnená

Klimatickej oblasti odborníci rozlišujú na chladné, mierne teplej a teplé. Tie sa odlišujú počtom teplých, chladných alebo mrazivých dní, priemernými teplotami a počtom jasných a zatiahnutých dní. Všetky tieto faktory zásadne ovplyvňujú kolísanie teploty mimo zimnej záhrady, čo významne pôsobí na vývoj a rast pestovaných rastlín. Klimatickým podmienkam teda musíme prispôsobiť vetranie, vykurovanie a tienenie zimnej záhrady.
 

Orientácia k svetovým stranám

Tiež orientácia záhrady na určitú svetovú stranu predstavuje významný faktor. Zimnú záhradu možno orientovať na ktorúkoľvek svetovú stranu, ale je potom nutné rešpektovať špecifiká spojená s danou orientáciou.
 

Záhrady orientované na východ

Na stavby orientované na východ svieti slnko najmä ráno a čiastočne počas poludnia. V neskorších hodinách sú chránené pred veľkým žiarom budovou. V týchto zimných záhradách nám nehrozí nadmiera tepla od slnečných lúčov, vzhľadom k ich nízkej intenzite.
 

Zimné záhrady orientované na juh

Južne orientované zimnej záhrady sú po celý rok hojne vyhrievané slnečným žiarením. Musia byť preto chránené kvalitným zatienením aj vetraním priestoru. Je vhodné využívať zvislé plochy opláštenia. Tie zachytávajú menej slnečných lúčov než plochy šikmé. Je dobré zvážiť vhodné zastrešenia, južne orientované záhrady nepriehľadnú strešnou krytinou. Strecha by navyše mala mať dostatočne veľký presah.
 

Záhrady orientované na sever

Zimné záhrady orientované na sever zachytávajú najmä prvé letné a posledný zimné lúče, väčšinu dňa potom bývajú zatienené budovou, preto nie je potrebná vysoká investícia do tienenie. Žiaduce je sústrediť sa na vhodné vykurovanie priestoru. Z architektonického hľadiska sú vhodnou voľbou vysoké a mierne naklonené strechy, ktoré lepšie rozptyľujú slnečné lúče a zároveň dostatočne zachytávajú slnečné žiarenie sa západu a východu.
 

Zimná záhrada orientovaná na západ

Západne orientované záhrady zahrieva popoludňajšie a večerné slnko. Rana na západnej strane bývajú chladná.
 

Tip:

Záhradný architekti odporúčajú ako ideálny orientácii zimnej záhrady na juhozápad a juhovýchod, kedy v kombinácii s vhodným vetraním, tienením a vykurovaním budú v priestore zimnej záhrady rastliny dobre prospievať. Samozrejme záleží tiež na výbere vhodných rastlín a najmä preferenciách a očakávania užívateľov zimnej záhrady.