MagazínSeriál - Zimné záhrady: Nosná konštrukcia zimnej záhrady

Nie je nič príjemnejšie ako si môcť oddýchnuť v oáze pokoja a zelene. A ak nám to priestorové možnosti dovoľujú, je skvelé odpočívať práve v zimnej záhrade. Zimná záhrada je v podstate spojnica medzi obytnou časťou a vonkajšie záhradou, kde môžeme oddychovať a užívať si jej atmosféry celoročne, bez ohľadu na počasie vonku.

6.4.2017

Nie je nič príjemnejšie ako si môcť oddýchnuť v oáze pokoja a zelene. A ak nám to priestorové možnosti dovoľujú, je skvelé odpočívať práve v zimnej záhrade. Zimná záhrada je v podstate spojnica medzi obytnou časťou a vonkajšie záhradou, kde môžeme oddychovať a užívať si jej atmosféry celoročne, bez ohľadu na počasie vonku.
 

 

Situovanie zimnej záhrady

Tým, že začleníme zimnú záhradu do obytného priestoru, alebo ju k obytnému priestoru priradíme, ovplyvňujeme teplotu a vlhkosť nielen v zimnej záhrade, ale aj v obytnej časti domu. Zimné záhrady môžu zrealizované ako prístavby, pred domom, môžu byť tiež čiastočne začlenené do stavby domu, ale môžu byť aj úplne včlenené do obytného priestoru. Čím je poloha zimné záhrady menej začlenená do obytného priestoru, tým dochádza k výraznejším teplotným výkyvom.
 

Architektonické stvárnenie zimné záhrady

Voľba zimnej záhrady, by sa mala odvíjať od architektúry domu. Jej tvar, sklon strechy, materiál, by mal pôsobiť nenásilným dojmom a mal by pôsobiť, spolu s domom, jednotne. Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj materiál konštrukcie zimnej záhrady, či už ide o drevené, hliníkové alebo oceľové nosné konštrukcie.
 

Drevená nosná konštrukcia zimnej záhrady

Drevo je osvedčený materiál, ktorý je vďaka svojim vlastnostiam veľmi obľúbený. V praxi sa je stavbám nosných konštrukcií používajú najčastejšie lepené väzníky. Tie totiž vykazujú vysokú nosnosť aj pri relatívne malom priemere, avšak vzhľadom k náchylnosti dreva medzi klímou a živočíšnych škodcov, je nutné povrchové ošetrenie dreva. Drevo umožňuje stavať zimnej záhrady rôznych tvarov a má malú tepelnú vodivosť. S vhodnou povrchovou úpravou je drevená konštrukcia zimnej záhrady vynikajúca voľba.
 

Hliníková konštrukcia zimnej záhrady

Hliníkové konštrukcie majú ideálnu statiku a vzhľadom k vysokej tuhosti tohto materiálu, je možné vytvárať veľmi štíhle konštrukcie, čo zásadne ovplyvní veľkosť sklenených výplní. Vďaka prispôsobivosti tohto materiálu nie sú zimné záhrady s hliníkovou konštrukciou obmedzené veľkosťou, členením ani tvarom stavby. Výbornou vlastnosťou hliníka je jeho odolnosť voči klimatickým zmenám, jeho stálosť a pevnosť. Nedostatky hliníka sa týkajú jeho nízkej únosnosti a nutnosti jeho výstuhy oceľovým jadrom. Naviac má hliník horšie tepelnoizolačné vlastnosti.
 

Oceľová konštrukcia zimnej záhrady

Oceľ ako stavebný materiál má veľmi vysokú nosnosť, dobrú trvanlivosť aj cenovú dostupnosť, avšak ide o materiál, ktorý je veľmi náchylný ku korózii a vo vlhku zimné záhrad je nutné povrch ocele chrániť antikoróznymi nátermi, zinkovaním alebo galvanizáciou. Oceľ je tiež značne tepelne vodivý materiál, čo sa prejavuje na povrchu materiálov, kde dochádza ku kondenzácii vlhkosti.
 

Plasty a nosné konštrukcie zimných záhrad

Plastové konštrukcie majú na rozdiel od iných materiálov nízku zaťažiteľnosť, aby sa táto vlastnosť eliminovala, mávajú hliníková alebo oceľová jadra. Táto jadra zaisťujú pevnosť a plast tvarovú stálosť a odolnosť voči vonkajším vplyvom. Výhodou plastových konštrukcií zimných záhrad je ich cena a minimálne požiadavky na údržbu. Plast je materiál odolný voči UV žiareniu a má aj výborné termoizolačné vlastnosti. Jeho nevýhodou je tepelná rozťažnosť plastu, tá sa však dá eliminovať jeho bielou farbou.