MagazínSeriál - Zimné záhrady: Tepelné podmienky v zimných záhradách

Rovnako ako svetlo, tiež teplo je ovplyvňované slnečným žiarením. Teplo v zimnej záhrade veľmi úzko súvisí nielen so svetlom, ale aj s vlhkosťou.

Rovnako ako svetlo, tiež teplo je ovplyvňované slnečným žiarením. Teplo v zimnej záhrade veľmi úzko súvisí nielen so svetlom, ale aj s vlhkosťou.
 

 

Čo teplo ovplyvňuje

Teplota ovplyvňuje všetky životné pochody rastlín. Čím viac je v zimnej záhrade rastlín, tým viac tepla sa v nej absorbuje a tým menšie sú teplotné výkyvy. Podľa odborníkov (Machovec, 1975) možno tvrdiť, že všade tam, kde je vegetácia bujnejší, sú výkyvy teplôt nižšie, než tam, kde je vegetácia chudobnejšie a krajiny alebo skaly sú stále obnažené. Teplotu mimo zimnej záhrady významne ovplyvňuje aj jej orientácia na určitú svetovú stranu.
 
 

Termín teplotné minimum a maximum

Najnižšia hranica, pri ktorej rastliny môžu vegetovať, sa nazýva teplotný minimum. Oproti tomu vysoké teploty, pri ktorých životné pochody rastlín ustávajú, je teplotný maximum. Logicky sú najvhodnejšie teploty pre život rastlín niekde uprostred. Avšak jednotlivé druhy rastlín majú rôzne preferencie.
 
 

Rozdelenie zimných záhrad

Zimnej záhrady môžu byť celoročne obývané, v tých sa teplota reguluje pomocou vykurovacích telies a zimné záhrady studenej čiže nevyhrievané.
 

Kúrenie v zimnej záhrade

Podľa toho k akému účelu záhradu využívame a na akú svetovú stranu je orientovaná, volíme tiež druh kúrenie. Vhodným riešením u celoročne obývaných zimných záhrad je, aby kúrenie nadväzovalo na vykurovací systém vyhrievajúce samotný dom. Jednou z možností je kúrenie zabudované priamo do podlahy. Jeho výhodou je, že teplo vydáva rovnomerne po celej ploche. Nevýhodou je, že v nádobách s rastlinami rýchlejšie vysychá substrát.
 
Alternatívou podlahového vykurovania je kúrenie zabudované do steny. Na rozdiel od klasických výhrevných telies tieto nevytvárajú žiadne rušivé bariéry. Celé teleso je skryté pod povrchom. Medzi ďalšie druhy vykurovacích telies patrí vykurovacej lišty umiestnené v stenách maximálne 30 cm nad podlahou či lokálne vykurovanie v podobe krbových kachlí, ktoré sú určené pre rýchle získanie tepla.