MagazínSeriál - Zimné záhrady: Vetranie v zimnej záhrade

Pre optimálnu funkciu zimnej záhrady je nutná správna cirkulácia vzduchu. Pomocou nej možno žiaducim spôsobom regulovať mikroklímu v zimnej záhrade. Vetraním sa znižuje vzdušná vlhkosť aj teplota mimo zimnej záhrady a tým zabraňujeme roseniu stien aj vzniku nežiaducich plesní.

Pre optimálnu funkciu zimnej záhrady je nutná správna cirkulácia vzduchu. Pomocou nej možno žiaducim spôsobom regulovať mikroklímu v zimnej záhrade. Vetraním sa znižuje vzdušná vlhkosť aj teplota mimo zimnej záhrady a tým zabraňujeme roseniu stien aj vzniku nežiaducich plesní.
 

 

Podľa akých parametrov volíme druh vetrania

Pri voľbe vetrania vychádzame z miestnych klimatických pomerov. Ide najmä o orientácii zimnej záhrady na určitú svetovú stranu, podiel zasklených plôch i sklon strechy.
 

Prirodzené a mechanické vetranie

Prirodzené vetranie funguje na princípe rozdielnej hmotnosti studeného a teplého vzduchu. Optimálnu výmenu možno zabezpečiť tiež krížovým vetraním. Avšak pri tomto spôsobe vetrania hrozí nepríjemný pocit prievanu. Pre lepší prívod vzduchu je možné zvoliť lamelová okná, posuvné vetráky alebo vetracie mriežky. Mechanické vetranie naopak spočíva v regulovanej výmene vzduchu v zimnej záhrade. Táto výmena je zaistená pomocou ventilátorov.
 

Automatické vetranie

Pri tejto variante môžu byť okná napojená na senzory a tým je vetranie ovládané úplne automaticky. Senzory potom ovplyvňujú rôzne faktory aj ich kombinácie, napríklad čas, teplota, dážď alebo vietor.
 

Optimalizácia vetraní

Na nutnosť vetrania je potrebné myslieť už v projektovej dokumentácii zimnej záhrady. Neskoršie riešenie vetrania predstavuje zbytočné finančné zaťaženie.
 

Tip:

 
Ak sa rozhodnete pre obstaranie zimnej záhrady je výbornou možnosťou navštíviť showroom, kde rôzne druhy záhrad uvidíme na vlastné oči a môžeme ich problematiku konzultovať s odborníkmi.