MagazínSituovanie zimnej záhrady v závislosti na obytnom priestore

Začlenenie zimnej záhrady k obytnému priestoru jednoznačne ovplyvňuje klímu v zimnej záhrade i ostatným obytnom priestore. Podľa polohy je možné rozdeliť na zimné záhrady čiastočne integrované, integrované alebo úplne oddelené od obytného priestoru. Čím je záhrada viac oddelená od obytného priestoru, tým dochádza k väčším teplotným výkyvom, čo jednoznačne zaťažuje prevádzku obytného priestoru.

21.6.2017
 
Začlenenie zimnej záhrady k obytnému priestoru jednoznačne ovplyvňuje klímu v zimnej záhrade i ostatným obytnom priestore. Podľa polohy je možné rozdeliť na zimné záhrady čiastočne integrované, integrované alebo úplne oddelené od obytného priestoru. Čím je záhrada viac oddelená od obytného priestoru, tým dochádza k väčším teplotným výkyvom, čo jednoznačne zaťažuje prevádzku obytného priestoru.
 

 

Integrovaná zimná záhrada

 
Zimné záhrady, ktoré sú včlenené do priestoru úplne alebo čiastočne sú rozdiely teplôt menej výrazné. Steny, strecha aj podlaha zimné záhrady akumulujú teplo a vydávajú ich do priestoru, čo sa dá úspešne využiť pri vykurovaní domu. To však predpokladá dobre navrhnutú a izolovanú zimnú záhradu. Tú potom možno s obytným priestorom tepelne prepojiť.
 

Zimná záhrada doplnok domu

 
Zimná záhrada má obytný priestor vkusne doplniť. Jej podoba by sa mala odvíjať od existujúcej podoby domu. Je dobré, keď obe stavby pôsobí jednotným dojmom. Tomu napomôže napr. Rovnaký sklon strechy, rovnaká farba konštrukcia zimnej záhrady a okenných rámov domu, apod. Samozrejme, že aj úplne odlišný tvar, môže pôsobiť originálne a jedinečne. Vždy je však vhodné, dať na radu architekta.
 
 

Novostavba či prístavba

 
Zimnú záhradu možno riešiť už v čase plánovania stavby domu. To sa javí, ako ideálny stav, pri zachovaní jednotného štýlu. Situácia je však často opačná a zimná záhrada sa rieši ako dodatočná prístavba. V tomto prípade je potrebné k plánovaniu aj realizácii pristupovať veľmi citlivo, aby prístavba pôsobila nenásilne a dom oživila a zdobila.
 

Tvar zimnej záhrady

 
Pri zvažovaní tvaru záhrady, hrá dôležitú úlohu aj materiál, z ktorého má byť záhrada postavená. Materiál nosnej konštrukcie by mal rešpektovať ráz domu, sklon strechy i celkový tvar domu. Príliš členitý priestor môže byť náročný na prevádzku aj na údržbu. Obstaranie zimnej záhrady nie je lacnou záležitosťou. Aby sme boli, ako používatelia zimné záhrady spokojní, je porada s architektom dobrou voľbou.