MagazínStarostlivosť o vodu vo vírivke

V prípade, že si môžeme užívať vymožeností vlastnú vírivky alebo o obstaranie vírivého bazénu uvažujeme, je dobré myslieť nielen na to, ako si budeme užívať krištáľovo čistú vodu, ale aj na to, ako si čistotu vody vo vírivke udržíme.

9.5.2017
 
V prípade, že si môžeme užívať vymožeností vlastnú vírivky alebo o obstaranie vírivého bazénu uvažujeme, je dobré myslieť nielen na to, ako si budeme užívať krištáľovo čistú vodu, ale aj na to, ako si čistotu vody vo vírivke udržíme.
 

 

Čistá voda vo vírivke

Je príjemné mať možnosť, ponoriť sa do priezračnej vody a relaxovať počas perlivé celotelové masáže. O to príjemnejšie je, keď si túto radosť môžeme dopriať vo vlastnej vírivke. Nejde len o súkromí, ale aj o to užívať si tento komfort kedykoľvek sa nám zachce. Máme tiež istotu, že ak sa o vírivku a vodu v nej riadne staráme, ponoríme sa my aj naše deti do vody, ktorá je bez závad. Udržiavať kvalitnú vodu vo vírivke, vyžaduje isté zásady, pri ktorých dodržanie sa budeme môcť tešiť z krištáľovo čistej vody.
 

Čo je to pH?

Ide o termín (z anglického potential of hydrogen), ktorý určuje potenciál vodíka, alebo tiež vodíkový exponent. Čo predstavuje číslo, ktorým vyjadrujeme kyslosť alebo zásaditosť roztoku, v našom prípade vody. Ide o logaritmickú stupnicu sa škálou 0 - 14, pričom neutrálny voda má mať pri štandardných podmienkach ideálne pH = 7. Kyslé roztoky majú pH nižšie ako 7 a zásadité roztoky majú pH vyššie než 7. Platí, že čím je pH nižšie kyslého roztoku nižšia tým je kyselina silnejšia, opačné pravidlo platí u zásaditých roztokov.
 

pH v bazénovej vode

Aby sme si mohli užívať vlastný vírivku, alebo bazén v zdraví je dôležité udržiavať vodu v norme. Ak, je voda znečistená, musíme pristúpiť k jej úprave. Aby však naše zásahy boli efektívne, je dobré poznať pH vody ktorú upravujeme. Pred každou úpravou je potrebné najprv zmerať pH. V domácich podmienkach nám najlepšie poslúži lakmusové papieriky alebo kvapkovej testery. Ak nami namerané hodnoty nie sú v prípustných medziach (7,0 - 7,4), je nutné dohodnúť okamžitú nápravu. Účelné použitie bazénovej chémie vždy rešpektuje aktuálne pH vody.
 

Čo znamená termín Tvrdá voda

Tvrdosť vody vyjadruje obsah rozpustených oxidov. Najčastejšie sa jedná o oxidy vápnika a horčíka. Tvrdosť vody ovplyvňuje pitnú i úžitkovú vodu. Má vplyv najmä na chuť vody a na tvorbu usadenín. Môže byť prechodná alebo trvalá. Tvrdosť vody sledujeme pomocou kvapkových alebo tabletových testerov. Tvrdosť bazénovej vody by nemala prekračovať 18n je nutné prikročiť k nápr
ave.
 

Monitoring

Kontrolu vody vo vírivke či bazéna vykonávame najmenej 1x do mesiaca. V prípade potreby samozrejme častejšie.