MagazínStavba prístrešku pre auto do zámkovej dlažby

V prístrešku pre auto sa využíva rad podkladov. K tým najpopulárnejším patrí štrk, asfalt a samozrejme zámková dlažba. Tá pôsobí veľmi esteticky, je rýchla na realizáciu a prakticky nezničiteľná. Ako sa v takom prípade popasovať so stavbou prístrešku?

Začnime u stavebnej pripravenosti. Tá je veľmi dôležitá pre ďalšie kroky realizácie. Nájdite vhodné a praktické miesto. Myslite na budúce využitie. Prístrešok pre auto je možné kotviť do steny alebo nechať voľne stojace. Druhý variant sa ponúka pre tých, ktorí túžia vytvoriť kryté miesto pre záhradné posedenie. 

Upravte terén a vytýčte kvóty

Pôdu je nutné upraviť do vodorovnej roviny a v mieste vytýčiť kóty podľa nákresu. Následne je možné sa pustiť do základov. Tie kopeme do nezamŕzajúcej hĺbky, ktorá je minimálne 80 cm. V prípade, že uvidíte, že je terén nekvalitná, výkop je nutné prehĺbiť na 100 - 120 cm.

Základová škára musí mať únosnosť aspoň 150 kPa (1,5 Kg / cm²), byť dostatočne pevná a suchá. Pre jej skvalitnenie odporúčame použiť štrkopiesok o 10 cm vrstve.

Kvalitný výkop ako základ úspechu

Hĺbka a rozmery výkopu sa líši podľa typu prístrešku. Ak sa rozhodnete pre montáž svojpomocne, všetky informácie nájdete v priložených návodoch. V každom prípade je nutné dodržať základné pokyny:

  • Steny výkopu musí byť zvislé

  • Ak je zemina nesúdržná, siahnite po zvislom debnenie, ktoré po betonáži vyberiete (vzniknutý priestor následne zasypete vrstvou zeminy, zhutnenie vykonávajte po 20 cm vrstvách)

  • Môžete tiež použiť kari sieť o Ø 6mm 150/250

  • Akonáhle sa prístrešok osadí a vyrovná, nasleduje zaliatie výkopu betónom c20 / 25 

  • Terén pod prístreškom upravujete podľa vašich preferenciách

Kedy betónovať?

Všeobecne sa odporúča realizovať výkop pre betonáž prístrešku tesne pred montážou. Ak si však necháme väčší priestor, je nutné výkop zaistiť proti zrúteniu. Tu je ukážka zapaženie výkopu, kam sa usadili nosné stĺpiky, ktoré sa zabetónovali.

Pokiaľ terasa už stojí 

Vo väčšine prípadov sa montáž prevádza do hotovej zámkovej dlažby. Tu stačí dlažbu rozložiť a po inštalácii prístrešku opäť doložiť okolo nosných stĺpikov. Výsledný efekt je, že betónové pätky nie sú vidieť.