MagazínStavba zimnej záhrady v závislosti od klimatickej oblasti

Zimná záhrada je priestor prepájajúci exteriér s interiérom. Čím je vytvorené prostredie príjemné pre spoločný život ľudí a rastlín. Súčasné moderné technológie, dokážu regulovať teplotu aj vetranie v zimnej záhrade a tak dobrým návrhom a realizáciou stavby zimné záhrady, môže vzniknúť celoročne využívaný komfortný priestor.

20.6.2017
 
Zimná záhrada je priestor prepájajúci exteriér s interiérom. Čím je vytvorené prostredie príjemné pre spoločný život ľudí a rastlín. Súčasné moderné technológie, dokážu regulovať teplotu aj vetranie v zimnej záhrade a tak dobrým návrhom a realizáciou stavby zimné záhrady, môže vzniknúť celoročne využívaný komfortný priestor.
 

 

Klimatická oblasť

 
Pri zriaďovaní zimné záhrady hrá klimatická oblasť veľkú úlohu. Každá klimatická oblasť, sa líšia počtom teplých a mrazivých dní. Ale tiež počtom dní s priemernými teplotami, čo zásadne ovplyvňuje klímu mimo zimnej záhrady. Hlavne dĺžka a intenzita slnečného žiarenia, ktorá má vplyv na teplo v presklenom priestore výrazne ovplyvňuje rast rastlín a komfort ich užívateľov.
 

Chladné a teplé oblasti


Ak zvažujeme stavbu zimnej záhrady v chladnej klimatickej oblasti, nemali by sme pri jej vybavení opomenúť efektívne vykurovanie. V oblastiach s veľkým počtom slnečných dní je dobré staviť na kvalitné vetranie a tienenie zimnej záhrady.
 

Svetová strana

 
Orientácia záhrady vzhľadom na svetové strany taktiež predstavuje neopomenuteľný faktor. Isteže môžeme postaviť záhradu na ktorúkoľvek stranu domu, ale mali by sme byť pripravení prispôsobiť sa špecifikám, ktoré so sebou orientácia na danú svetovú stranu prináša. Tejto problematike je samozrejme dobré venovať sa už vo fáze plánovania zimnej záhrady.
 

Južne orientovaná záhrada

 
Na južne orientované zimnej záhrady dopadá slnko najdlhšie. Aby nedochádzalo k prehrievaniu priestoru, je nutná investícia do vetranie a tienenie zimnej záhrady. Čím je opláštenie zimnej záhrady svislejší, tým sa menej prehrieva. Je dobré zvoliť strechu, ktorá je nepriehľadná a nepohlcuje toľko slnečných lúčov. Navyše by mala mať strecha dostatočný presah, aby vrhala tieň do záhrady.
 

Záhrada orientovaná na sever


Záhrady orientované na sever bývajú počas dňa tienené domom. Zachytávajú najmä prvé letné a posledný zimné slnečné lúče. Nie je teda nevyhnutné vytvárať ich doplnkové tienenie. Naopak je dobré venovať pozornosť vhodnému vykurovanie priestoru. Tiež konštrukcia strechy s vyšším uhľom sklonu môže byť v prípade severne orientovaných záhrad výhodou.