Čo je mesto paralelný

Ide o prepracovaný námet, ktorý si dáva za úlohu odľahčenie mestu plánovitým založením nového a rozsiahleho sídelného útvaru s premiestneným pracovisku a tiež výkonným dopravným spojením s existujúcim mestom.