Čo je mesto polycentrickej

Jedná sa o mesto, kedy sú centrálne funkcie mesta sústredené do dvoch alebo viacerých miest. Výrazné uplatnenie nachádzajú v hmotové štruktúre mesta, v komunikačnej sústave. Jedná sa napríklad o zoskupenie niekoľkých satelitných mestečiek.  Mesta fungujú ako jednotlivé celky a nemusia pritom mať spoločné zázemie, ani jednotné centrum.