Čo je to akustický strop

Akustický strop slúži na zmiernenie hluku, ktorý môže prichádzať od susedov bývajúcich nad vami. Hojne používaný je hlavne v panelákových bytoch. Odhlučnenie si možno zabezpečiť dvoma tradičnými spôsobmi - krokovou izoláciou alebo akustickými doskami. Pre inštaláciu izolácie je nevyhnutné dohodnúť sa so susedom, keďže sa umiestňuje do podlahy.
 
Bez prispenia suseda možno využiť akustické dosky, ktoré sa inštalujú priamo na strop a nefungujú len ako akustická izolácia, ale aj ako izolácia tepelná. Oba varianty sú približne rovnako efektívne, aj keď montáž dosiek je pracnejšie než inštalácia kročajovej izolácie.