Čo je to cement

Cement je druh spojiva, ktorý sa používa v stavebníctve pri výrobe betónových alebo maltových zmesí. Je to práškové spojivo, ktoré po zmiešaní s vodou vytvorí kašovitú hmotu a následne tuhne a tvrdne. Je určené na spájanie ďalších stavebných materiálov . Po stuhnutí na vzduchu tvrdne ďalej i pod vodou.

Prvé použitie spojív na báze cementu sa datuje približne k roku 200 pr. Nl do čias starovekého Ríma. V novodobej histórii patent na výrobu cementu získal v roku 1824 John Aspdin. V Čechách sa začal cement vyrábať v roku 1860, a to v Bohosudov u Teplic.

Cement a voda spolu tvoria silne zásaditú zmes, teda hrozí riziko popálenia pokožky. Je potrebné predovšetkým zabrániť vniknutiu cementu do očí a vdýchnutiu cementového prachu.

Radi vám pomôžeme so stavebnými prácami .