Čo je to čiastkové územný plán

Čiastkové územný plán je dokumentácia, ktorá na vyčlenené časti pozemku obce určuje, na ktorých parcelách je možné stavať a na ktorých nie. Obvykle tiež obsahuje podmienky aj pre stavby, ktoré sú už postavené. Súčasťou sú aj krajinné návrhy na prírodné miesta, ktoré majú slúžiť ako obydlie pre živočíchy. V našich končinách sa jedná hlavne o lesy. Čiastkové územný plán je neoddeliteľnou súčasťou územnoplánovacej dokumentácie, ktorú má každá obec.