Čo je to debnenie

Debnenia je výraz používajúci sa v stavebníctve a označuje sa ním dočasná alebo trvalá konštrukcia, ktorá tvorí formu, do ktorej sa vkladá najčastejšie čerstvý betón, ale pri budovaní hlinených stavieb sa využíva aj hlina. Forma určená na debnenie musí byť dostatočne pevná, aby odolala ako poveternostným podmienkam, tak i mechanickému poškodeniu pri bežnej prevádzke. Správne debnenia musí mať tiež vyhovujúce bezpečnostné parametre, aby sa minimalizovalo riziko zranenia pracovníkov. Na výrobu debnenia sa môžu požiť drevený dosky, ale aj železobetónové panely.