Čo je to decibel (dB)

Decibel je bezrozmerná veličina, ktorá je v podvedomí ľudí zapísaná hlavne ako jednotka hlasitosti, ale skutočnosť je trochu iná. Aj keď sa v akustike používa tiež, ide hlavne o všeobecné meradlo dvoch hodnôt. Preto sa jedná o jednotku používanú vo viacerých odboroch, napríklad v elektrotechnike. Decibel sa používa hlavne kvôli lepšiemu sprehľadnenie výpočtov. U príliš veľkých čísel môžu totiž pomery dvoch čísel viesť k nejasným výsledkom. Jednotka dostala svoje meno po známom vynálezcovi Alexandru Grahamovi Bellovi.