Čo je to difúzie vodnej pary

Difúzie vodnej pary je druh transportu molekúl vody. V prípade H2O je to presun pomocou vzduchu. Difúziou sa ale plyn nešíri pomocou rozdielu tlakov, ako je to bežné u prúdenie, ale molekulárnym tokom. Takýmto spôsobom sa šíria aj póry, prípadne kanáliky, ktoré sú súčasťou mnohých stavebných materiálov. Keďže je však vzduch schopný pojať len určité množstvo vodných molekúl, pri výpočtoch difúzia tak zvyčajne nie je nutné brať do úvahy koncentráciu vodnej pary, ale prevažne jej tlaky.