Čo je to difúzne otvorená stena

Difúzne otvorená stena je stena, ktorá umožňuje presun molekúl vody skrze konštrukciu. Difúzne otvorená stena má hlavne tú výhodu, že molekuly vody, ktoré skrze nej prechádzajú, fungujú ako účinné preventívne opatrenie pred usadením plesní, húb a ďalších škodlivých organizmov. Navyše sú stavby s difúznymi stenami oveľa lepšie zaistené proti hluku a majú vynikajúce tepelno akumulačné vlastnosti. Jedná sa však stále o relatívne novú technológiu a nie každý architekt je schopný navrhnúť dom s difúzne otvorenými stenami tak, aby fungoval na 100%.