Čo je to difúzne žiarenie

Difúzne žiarenie je žiarenie rozptýlené. Tento typ žiarenia vzniká vďaka molekulám vzduchu, vody a prachových častíc, ktorou sú súčasťou atmosféry Zeme. Tento jav sa v prírode deje hlavne pri zatiahnutej oblohe. Vytvoriť difúzne žiarenie umelým spôsobom je relatívne zložité. Sú k tomu potrebné veľkoplošná svietidlá a rozptyľovača, ktorá sa bežne používajú hlavne vo fotografických ateliéroch či v televíznych štúdiách, kde je nutné vytvoriť mäkké tiene s absenciou ostrého rozhrania.