Čo je to dilatačná špára

Dilatačná špára je škára, ktorá prechádza každým podlažím okrem základov a delí celú stavbu na menšie úseky. Vďaka tomu sa dá predísť rôznym poruchám, ktoré môžu nastať pri vzniku objemových zmien. Šírka dilatačnej škáry je úzko závislá na dĺžke dilatačného oddielu, respektíve na type prostredia a teplote. Štandardná šírka má rozmery od 5 do 10 milimetrov. Ak je škára užšia, je nutné ju vyplniť lepenkou z asfaltu. Ak je naopak širšie, mala by sa opatriť pružným materiálom krytým navyše oceľovou páskou, prípadne lištou z dreva či plastu.