Čo je to DIN (norma)

DIN je označenie normy, ktorú zaviedlo Nemecko na začiatku minulého storočia a používa sa dodnes. Jedná sa o predpis, ktorý ustanovuje vlastnosti a parametre rôznych materiálov, produktov a spôsobov výroby. Nejedná sa síce o normy, ktoré sú dané zákonom, ale vo väčšine prípadov sú zmluvne vyžadované, takže ich nedodržiavanie znamená pre firmy finančné straty. Vďaka normám sa napríklad dajú pri výrobnom procese zameniť jednotlivé súčiastky, čo celý postup robí efektívnejším. Mnoho DIN noriem prevzala aj Česká republika.