Čo je to drevený dom

Drevený dom je stavba, ktorá má steny vybudované technikou výdrevy. Trámy sú kladené vodorovne na seba a v rohoch sú spájané rôznymi tesárskymi väzbami. Pôvodne sa používali kmene, ktoré boli iba přitesávané, dnes sa používajú na drevený dom či zrub trámy hranené, ktoré majú oveľa lepšiu súdržnosť.  Zrubové je jednou z najstarších technológií drevených stavebných konštrukcií a využíva sa dodnes. Má prednosti ako výbornú tepelnú izoláciu , dom je teda nízkoenergetický a ekologický. Nevýhodou môžu byť vyššie náklady na stavbu. Drevo má 10x menšiu tepelnú vodivosť oproti betónu, vďaka tomu sa budova vyhreje oveľa rýchlejšie.