Čo je to dverové kovania

Dverové kovanie sa skladá z niekoľkých prvkov, ktoré spolu prispievajú k zvýšeniu únosnosti dverí.
Medzi tieto prvky patrí kľučka, pánty, úchyty alebo pútka. Rozlišuje sa kovanie interiérových dverí a
kovania dverí vchodových. Druhý variant by mala byť vždy pevnejšie a minimálne sťažiť prípadným
zlodejom vniknúť do obydlia. Kovanie môže mať mnoho vzhľadových foriem a je na každom, ktorú
si vyberie. Bežne sa kovanie používa aj u nábytku, okien či na stavbách.