Čo je to frekvencia

Frekvencia, známa tiež ako kmitočet, je fyzikálna veličina, ktorá označuje dobu, za ktorú sa dokončí cyklus. Ide o počet opakovaní deje v určitom časovom rámci. Frekvencia je časovým intervalom a ako taký sa meria v sekundách.