Čo je to geoprvek

Geoprvek je modelovým obrazom skutočného objektu, ktorá sa ďalej nedá deliť na jednotky ani na objekt rovnakého typu. Geoprvek sa ďalej štiepi na tri základné typy - polygónové, líniové a bodové geoprvky.