Čo je to globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie je procesom, ktorý sa podľa mnohých vedeckých štúdií zásadne podieľa na zmenách klímy našej planéty. Vďaka mnohým ľudským činnostiam uniká do atmosféry nemalé množstvo skleníkových plynov, ktoré v atmosférickom priestore zachytávajú teplo a tým značne utužujú skleníkový efekt. Vďaka tomuto princípu potom vzniká globálne otepľovanie. Existujú však aj vedeckí pracovníkov, ktorí s touto teóriou nesúhlasí. Podľa nich je globálne otepľovanie spôsobené človek mediálne bublina a nedochádza k nemu vďaka skleníkovým plynom, ale celkom prirodzene.