Čo je to grotta

Grotta je zavedený výraz pre jaskyne prírodného a umelého typu. Grotta je pôvodne talianske slovo a doslova znamená "krypta". Prírodné Grotta sa najčastejšie vyskytujú v tesnej blízkosti vodných plôch. Umelé typy sú potom k videniu ako súčasť renesančných, respektíve barokových záhrad alebo v pivniciach zámkov. Architekti umelých Grotto často ich steny obohatili kvapľovou omietkou či vsadenými lastúrami.