Čo je to hrazdené murivo

Hrazdené murivo je špecifickým typom murovanie, kedy je drevená nosná trámová konštrukcia zvonku viditeľná a zvyšok steny, ktorá je najčastejšie tvorená tehlami, je opatrený omietkou. V našej krajine sa s takýmto typom stavieb nie je možné stretnúť príliš často. V menšej miere sa vyskytujú domy s hrázdenými murivom v západných a severných Čechách v oblastiach, kde pred vojnou tvorila väčšinu obyvateľstva nemecká menšina. A práve v Nemecku sa hrazdené murivo používalo najviac v Európe. Vznik hrazdeného muriva sa datuje až do dvanásteho storočia, kde v tomto období začali hrazdené stavby nahrádzať tradičné drevené domčeky .