Čo je to hrebenáč

Hrebenáč je špecifickým druhom tašky, ktorou sa zakrývajú iné tašky umiestnené na hrebeni strechy . V tomto mieste sa tiež nachádza vrchol strechy. Podľa typu strešnej krytiny, ktorá sa použila na tvorbu strechy, sa potom vyberá aj hrebenáč. Môže mať formu pálenej tašky alebo byť vyrobený z betónu. Krytie hrebeňov striech tak môže mať v podstate akúkoľvek podobu.