Čo je to hrebeňová väznica

Hrebeňová väznice je označenie trámu, ktorý je umiestnený v hrebeni strechy a kde funguje ako nosník. V tomto bode sa vo väčšine prípadov stýkajú krokvy. Existujú aj väznice, ktoré sa používajú na úpätí strechy. Slangovo sa im hovorí pomúrnica.