Čo je to hrebeňový hambálok

Hrebeňový Hambálek je typ hambálku, ktorý je najvyššie položený a nemusí tak podopierať žiadne podlahy. Hambálok má podobu vodorovného trámu a slúži ako spojnica medzi dvoma protiľahlými krovy. Vďaka nástupu modernejších väznicových krovov sa od druhom polovice devätnásteho storočia používajú oveľa menej.