Čo je to intenzifikácia

Intenzifikácia znamená zvýšenie sily, účinnosti alebo mohutnosti. V urbanizmu ide hlavne o schopnosť dostatočne využiť dané územie. Bežne sa však tento pojem používa aj v poľnohospodárstve, medicíne, ekonomike a v celej rade ďalších odborov. Antonymá k intenzifikácii je extenzifikácie.