Čo je to klenba

Klenba je stavebným útvarom, ktorého funkciou je prenášať záťaž do nosných múrov. Skladajú sa z päty, vrcholu, vrcholnice, krivky, líca, rube a čela. Podľa typu rozoznávame klenbu valenú, krížovú a rebrovou. Klenby sa začali používať už za sumerskej ríše, a to ako v inžinierskych stavbách, tak iv rozmáchlých stavebných projektoch ako boli paláca či sakrálne stavby. Vrchol ale zažila klenba s príchodom stredoveku, kedy sa začali budovať veľké katedrály. Od polovice devätnásteho storočia sa začala vyrábať klenba z ocele a v storočí dvadsiatom ju navyše doplnil aj betón.